Uttagsautomater i Sverige

Vad är en uttagsautomat?

En uttagsautomat är en automat där man med hjälp av ett uttagskort kan ta ut kontanter från ett bankkonto kopplat till kortet. Uttagsautomater kallas i vardagligt tal för bankomat, detta då de allra flesta uttagsautomater tillhandahålls av företaget Bankomat AB som således har döpt sina uttagsautomater till just bankomater. Bankomat AB är de som tillhandahåller flest bankomater i Sverige, andra företaget som också har bankomater är exempelvis Euronet och ICA Banken (som brukar ha bankomater utplacerade på ICA Maxi-butiker). Totalt sett finns ungefär 2 500 bankomater utspridda över hela Sverige.

Hur fungerar en bankomat?

En bankomat fungerar på så sätt att man först för in sitt kort genom en speciell ingång, som då drar in kortet i maskinen och verifierar kortets äkthet och giltighet. Sedan får man trycka in sin PIN-kod som vanligtvis består av fyra siffror. Därefter får man välja hur mycket pengar man vill ta ut, oftast finns ett antal förvalda alternativ men för det mesta går det även att knappa in själv hur mycket man vill ta ut.

Bild på en typisk bankomat.

En typisk bankomat.

Vissa bankomater har utökad funktionalitet

I en del bankomater, framför allt de som drivs av företaget Bankomat AB, finns ofta även andra tjänster tillgängliga än bara uttag av kontakter. Några exempel är exempelvis att kunna sätta in pengar på sitt konto, ta ut kontoutdrag, överföra pengar mellan sina konton eller att ta ut pengar i andra valutor än landets huvudvaluta. Här kan du hitta en komplett förteckning över insättningsautomater i Sverige, och här kan du hitta valutakurser för utländska valutor som går att ta ut i vissa Svenska bankomater.

Bankomater och säkerhet

En sak som bankomater ofta kritiseras för är det faktum att säkerheten runt dem ofta är väldigt låg. Dels finns det en risk att personer som står i närheten kikar över axeln på en när en person tar ut pengar, och på så sätt kan se vilken PIN-kod personen använder. Därefter är det enkelt för en ficktjuv att ta ut pengar från ett stulet bankomatkort. Likaså är rånrisken ofta förhöjd i närheten av bankomater, därför finns det ofta en kamera installerad i bankomaterna som filmar händelser runt bankomaten.

Uttagsgräns bankomat

Hur mycket kontanter man kan ta ut från en bankomat varierar lite beroende på vilken bank man har sitt uttagskort genom, men vanligen varierar det mellan 3 000 till 15 000 kronor per vecka (vanligtvis ligger det i de högre nivåerna). Sedan brukar det också finnas en begränsning på hur mycket kontanter man kan ta ut vid varje uttag.

Bild på en person som skyddar sin kod vid uttag av kontanter från en bankomat.

Bild på en person som skyddar sin kod vid uttag av kontanter från en bankomat.

Karta över alla bankomater i Sverige

Här nedan hittar du en karta över samtliga bankomater i Sverige. Om du klickar på markörerna så får du fram mer information om bankomaten i fråga, som t.ex. vilka valutor som går att ta ut samt om det går att göra insättningar. Du kan också klicka på adressen för att läsa mer om bankomater i just den staden och hitta mer information kring bankomaten i fråga.